علی اصغر بهرامی | نشر نی

علی اصغر بهرامی

علی‌اصغر بهرامی در سال ۱۳۱۹ در شیراز متولد شد. دوران پیش از نوجوانی را در نی‌ریز گذراند و سپس به شیراز بازگشت و دیپلم خود را از دبیرستان شاهپور گرفت. تحصیلات دانشگاهی‌ را در رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی در شیراز و در رشتهٔ تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه سیدنی گذراند. دوران معلمی را به مدت هشت سال در سمنان و باقی را در شیراز به خدمت مشغول بود و در همان دوران کار ترجمه را نیز آغاز کرد.


نشر نی و علی اصغر بهرامی
کتاب‌ها