علی‌رضا طاهری عراقی | نشر نی

علی‌رضا طاهری عراقی

علیرضا طاهری عراقی، متولد سال 1359 در تهران، داستان‌نویس، مترجم و مدرس زبان انگلیسی است.


نشر نی و علی‌رضا طاهری عراقی
کتاب‌ها