علیرضا طیب | نشر نی

علیرضا طیب

علیرضا طیب متولد سال ۱۳۳۹ در تهران است. او تاکنون بیش از پنجاه عنوان کتاب را در حوزه‌ی علوم انسانی، به‌خصوص سیاست، ترجمه کرده و حدود دویست عنوان مقاله در نشریات علمی و دانشگاهی منتشر کرده است. کتاب‌های برگزیده و تقدیر شده‌ی او در نشر نی عبارتند از:
تضاد دولت و ملت در ایران، تقدیر شده در بیستمین دوره‌ی کتاب سال، سال ۱۳۸۱
تحولات نوین در شیوه‌های حقوقی حل و فصل اختلاف، برگزیده‌ی دهمین دوره‌ی کتاب سال دانشجویی، سال ۱۳۸۲
دانشنامه‌ی روابط بین‌الملل و سیاست جهان برگزیده‌ی یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب فصل، پاییز ۱۳۸۸


alirezatayyeb@gmail.com
نشر نی و علیرضا طیب
کتاب‌ها