علیرضا طهماسب | نشر نی

علیرضا طهماسب

علیرضا طهماسب متولد سال ۱۳۵۵ در تهران است. وی در حال حاضر دانشجوی مقطع دكترای علوم روان‌درمانی در دانشگاه اس.اف.يو اتریش است و در مرکز جامع اعصاب و روان آتیه، دانش و صبا و همچنین کلینیک دانشگاه تهران به عنوان روان‌درمانگر فعالیت دارد.


نشر نی و علیرضا طهماسب
کتاب‌ها