علیرضا شجاعی زند | نشر نی

علیرضا شجاعی زند

علیرضا شجاعی‌زند در سال ۱۳۳۸ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته‌ی راه و ساختمان در هنرستان صنعتی تهران گذراند. در سال ۱۳۶۴ از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فوق‌دیپلم راه و ساختمان گرفت و در سال ۱۳۷۲ کارشناسی علوم‌اجتماعی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. مقطع کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی را در سال ‍۱۳۷۵ در دانشگاه تهران گذراند و در سال ۱۳۸۰ موفق به اخذ دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه اصفهان شد. وی هم‌اکنون استاديار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربيت مدرس است.


shojaeez@modares.ac.ir
نشر نی و علیرضا شجاعی زند
کتاب‌ها