عبدالکریم رشیدیان | نشر نی

عبدالکریم رشیدیان

عبدالکریم رشیدیان، پژوهشگر حوزه‌ی فلسفه و مترجم، به سال ۱۳۲۷ در شهر دزفول متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات اولیه و گرفتن دیپلم طبیعی در سال ۱۳۴۵، و دریافت مدرک کارشناسی شیمی در سال ۱۳۴۸ راهی فرانسه شد. دوره‌ی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد فلسفه را در دانشگاه پاریس به اتمام رساند و دکتری فلسفه را در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه سوربن دریافت کرد. او در حال حاضر مدرس و عضو هیئت علمی گروه فلسفه‌ی دانشگاه شهید بهشتی‌ست.
وی در سال ۱۳۸۵ برای تألیف کتاب هوسرل در متن آثارش جایزه‌ی کتاب سال در حوزه‌ی فلسفه را دریافت کرد و کتاب‌های نقد قوه‌ی حکم و از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم با ترجمه‌ی او به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ از سوی کتاب سال به عنوان کتاب برگزیده‌ی تشویقی انتخاب شدند.


نشر نی و عبدالکریم رشیدیان
کتاب‌ها