عبدالوهاب خادمی شمامی | نشر نی

عبدالوهاب خادمی شمامی

عبدالوهاب خادمی شمامی در سال 1357 در تهران متولد شد. تحصیلات دانشگاهی‌اش در سال 1376 با ورود به دانشگاه آزاد اسلامی تهران مركزی در رشتهٔ مترجمی زبان انگليسی آغاز شد و سپس در مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی در دانشگاه علم و صنعت ايران فارغ‌التحصیل شد.


نشر نی و عبدالوهاب خادمی شمامی
کتاب‌ها