عبدالله کوثری | نشر نی

عبدالله کوثری

عبدالله كوثری در سال ۱۳۲۵ در همدان به دنيا آمد. پدر و مادرش همدانی بودند و ساكن آن شهر، اما در سال ۱۳۲۸ برای اقامت هميشگی به تهران رخت كشيدند. تحصيلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به انجام رساند و آن‌گاه در رشته‌ی اقتصاد دانشگاه ملی (شهيد بهشتی) ثبت نام كرد. در سال ۱۳۴۸ از دانشگاه فارغ‌التحصيل شد و پس از اتمام خدمت نظام، در سال ۱۳۵۱ برای تكميل زبان انگليسی به انگلستان رفت. در سال ۱۳۵۲ در كتابخانه‌ی دانشگاه ملی استخدام شد. در سال ۱۳۵۴ در پژوهشگاه علوم انسانی به ترجمه و ويرايش پرداخت. در سال ۱۳۵۵ در انتشارات دانشگاه صنعتی شريف به سمت ويراستار استخدام شد و بعد از انحلال آن سازمان با سمت ويراستار در دانشگاه فارابی به كار مشغول شد. در سال ۱۳۵۹ خود را از خدمات دولتی باز خريد كرد و از آن زمان تاكنون كار اصلی او ترجمه و گاه ويرايش بوده است.


نشر نی و عبدالله کوثری
کتاب‌ها