عبدالرحمن عالم | نشر نی

عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم متولد ۱۳۲۹ است. لیسانس علوم سیاسی خود را در سال ۱۳۵۳، فوق لیسانس روابط بین‌الملل را در سال ۱۳۵۶ و دکتری علوم سیاسی را در سال ۱۳۶۲ از دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اخذ کرد. او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.


نشر نی و عبدالرحمن عالم
کتاب‌ها