عبدالحسین آذرنگ | نشر نی

عبدالحسین آذرنگ

عبدالحسین آذرنگ، نویسنده، پژوهشگر و ویراستار، به سال ۱۳۲۵ در کرمانشاه به دنیا آمد. دبیرستان را در کرمانشاه به پایان رساند و در مقطع کارشناسی از دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه اصفهان در رشته‌ی تاریخ فارغ‌التحصیل شد. کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی كتابدارى و اطلاع رسانى از دانشکده‌ی علوم تربیتی گرفت. ادامه‌ی تحصیلات وی گذراندن دوره‌هایی در نویسندگی خلاق نشر در آمریکا بوده است. او از سال ۱۳۸۱ عضو هیئت علمي دانشنامه‌ی ايران بوده و از سال ۱۳۷۸ بخش مباحث نظری نشر و ويرايش ساختاری ـ محتوايی را در مركز نشر دانشگاهی، اتحاديه ناشران، و برخی مراكز ديگر تدریس کرده است.


نشر نی و عبدالحسین آذرنگ
کتاب‌ها