عادل مشایخی | نشر نی

عادل مشایخی

عادل مشایخی متولد سال ۱۳۵۱در تهران و فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌ی فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است.


adelmashayekhi@gmail.com
نشر نی و عادل مشایخی
کتاب‌ها