طه ندا | نشر نی

طه ندا

طه ندا، متوفی در 1999 میلادی از اساتید برجستهٔ زبان‌های شرقی و ادبیات تطیبیقی در دانشگاه‌های مصر و بیروت بود و آثار فراوانی چون دراسات فی الشاهنامه، مدینة البخاری، الحکم الترکی فی ایران و ... از او به جای مانده است. وی بنیان‌گذار انستیتوی زبان‌های شرقی در دانشگاه اسکندریه و از اساتید برجستهٔ ادبیات تطبیقی در سرزمین‌های عربی است.


نشر نی و طه ندا
کتاب‌ها