صادق آئینه‌وند | نشر نی

صادق آئینه‌وند

صادق آئینه‌وند در سال ١٣٣٠ در یکی از روستاهای تویسرکان به دنیا آمد. تحصیلات اولیه را در زادگاه و اسدآباد همدان گذراند. با ورود به دانشگاه تهران به تحصیل در رشته‌ی زبان و ادبیات عرب پرداخت و مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد را به اتمام رساند و هم‌زمان با آن دروس حوزوی را نیز پی گرفت. در سال ١٣٦١ به عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درآمد و در گروه تاریخ آن دانشگاه، مشغول به تدریس شد. یک سال بعد، به عنوان رایزن فرهنگی ایران به سوریه رفت و در سال ١٣٦٣ به تحصیل در مقطع دکتری ادبیات عرب در دانشگاه القدیس یوسف لبنان پرداخت. پس از پایان تحصیل به ایران بازگشت و در دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران، الزهرا و قم به تدریس مشغول شد. از آن پس نیز مسئولیت‌های فرهنگی متعددی از جمله مدیریت کل پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی فرهنگی، ریاست مرکز سیاست علمی و پژوهشی وزارت آموزش عالی، ریاست انجمن ایرانی تاریخ، و ریاست دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس را برعهده داشته است. او در سال ١٣٧٣ به‌عنوان استاد نمونه‌ی کشور و در سال ۱۳۸۵ به عنوان چهره‌ی ماندگار برگزیده شد. وی در هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۴ درگذشت.


نشر نی و صادق آئینه‌وند
کتاب‌ها