شهناز مسمی‌پرست | نشر نی

شهناز مسمی‌پرست

شهناز مسمی‌پرست متولد سال 1338 در آبادان و فارغ‌التحصيل دانشگاه اينديانا است. نخستين اثری که با ترجمه او منتشر شد، کتاب «نظريه اجتماعی كلاسيک» در سال 1382 بود.


نشر نی و شهناز مسمی‌پرست
کتاب‌ها