شان کلارک | نشر نی

شان کلارک

شان کلارک نامزد دریافت دکتری از دانشگاه دلهوزی و عضو مقطع دکترای مرکز بررسی‌های سیاست خارجی این دانشگاه است. وی در عین حال به تدریس واحدهای درسی در مقطع کارشناسی در زمینه‌ی روابط بین‌الملل، سیاست مقایسه‌ای، سیاست خارجی کانادا، بررسی‌های امنیت، و جنگ‌های جهانی اول و دوم نیز می‌پردازد.


seanc@mun.ca
نشر نی و شان کلارک
کتاب‌ها