سی‌وسومین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال | نشر نی

سی‌وسومین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال

94/11/19

کتاب «فرهنگ پسامدرن» نوشته‌ی عبدالکریم رشیدیان در سی‌وسومین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی فلسفه‌ی غرب، بخش تألیف، به‌عنوان کتاب شایسته‌ی تقدیر شناخته شد.

کتاب‌ها