سیدمصطفی شهرآیینی | نشر نی

سیدمصطفی شهرآیینی

سیدمصطفی شهرآیینی به سال ۱۳۵۱ در سبزوار زاده شد. تحصیلات دانشگاهی‌اش را در سال ۱۳۷۰ با ورود به دانشگاه تهران در رشته‌ی فلسفه آغاز کرد و در سال ۱۳۸۷ با اخذ مدرک دکتری در رشته‌ی فلسفه از همان دانشگاه فارغ‌التحصیل شد.


نشر نی و سیدمصطفی شهرآیینی
کتاب‌ها