سیدمحمد راستگو | نشر نی

سیدمحمد راستگو

سيدمحمد راستگو متولد سال‌ ۱۳۳۵ در كاشان‌ است. دوره‌ی کارشناسی را در مدرسه‌ی عالی قم‌ گذرانده و كارشناسی‌‌ارشد و دكترای خود را در رشته‌ی قرآن‌ و حديث‌ در دانشگاه‌ تهران‌ به اتمام رسانده است. او سال‌هاست‌ كه‌ در حوزه‌های ادبيات‌ فارسی و عربی، علوم‌ قرآنی و فلسفه‌ و عرفان‌ به پژوهش می‌پردازد. وی در حال حاضر استادیار دانشگاه کاشان است.


نشر نی و سیدمحمد راستگو
کتاب‌ها