سیدحسین رضوی برقعی | نشر نی

سیدحسین رضوی برقعی

سیدحسین رضوی برقعی متولد سال ۱۳۴۳ در قم است. وی دروس مقدماتی عربی را در قم گذرانده و فارغ‌التحصیل رشته‌ی دندانپزشکی از شهید بهشتی در سال ۱۳۷۲ است. او هم‌زمان با تحصیل در رشته‌ی دندانپزشکی، در دانشکده‌ی ادبیات نیز تحصیل کرده است. زمینه‌ی پژوهش وی از سال ۱۳۶۹ تاکنون تاریخ طب ایران و اسلام، و اصول و قواعد پزشکی کهن بقراطی ـ جالینوسی بوده که در قالب مقاله، نقد متون، تصحیح درسنامه‌های کهن و ترجمه از عربی به جامعه‌ی علمی عرضه شده است. کتاب «كامل التعبیر» به تصحیح رضوی برقعی در دهمین دوره‌ی آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، در بخش ادبیات، عنوان شایسته‌ی تقدیر را از آن خود کرد.


نشر نی و سیدحسین رضوی برقعی
کتاب‌ها