سعید همایونی | نشر نی

سعید همایونی

سعید همایونی متولد سال ۱۳۴۱ در اصفهان است. وی فارغ‌التحصیل موسیقی و مهندسی شیمی از دانشگاه کلگری ایالت آلبرتای کانادا در سال ۱۹۹۲ است.


نشر نی و سعید همایونی
کتاب‌ها