سعید مشیری | نشر نی

سعید مشیری

سعید مشیری فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس ایران و دانشگاه‌های تورنتو (Toronto) و منی‌توبا (Manitoba) کانادا در رشتهٔ اقتصاد است. وی در حال حاضر استاد دانشگاه علامه طباطبایی است و در دانشگاه‌های مختلف کشور مانند دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و در دانشگاه‌های کانادا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌کند. او به عنوان پژوهشگر نمونه در دانشکدهٔ اقتصاد و دانشگاه علامه طباطبایی در سال های 1380، 1381، و 1383 برگزیده شده است.


نشر نی و سعید مشیری
کتاب‌ها