ساموئل بکت | نشر نی

ساموئل بکت

نویسندهٔ ایرلندی در سال 1906 به دنیا آمد. «در انتظار گودو»، «دست آخر»، «آخرین نوار کراپ»، «روزهای خوش»، «همه افتادگان»، «بازی»، «فاجعه» و... از جمله نمایشنامه‌های معروف این نویسنده هستند. از مهم‌ترین رمان‌های او می‌توان به «مولوی»، «مالون می‌میرد»، «نام‌ناپذیر» و «مرسیه و کامیه» اشاره کرد. ساموئل بکت در سال 1969 برندهٔ نوبل ادبیات شد و در سال 1989 درگذشت.


نشر نی و ساموئل بکت
کتاب‌ها