سابرینا هوک | نشر نی

سابرینا هوک

سابرینا هوک نامزد دریافت مدرک دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه دلهوزی و عضو مقطع دکترای مرکز بررسی‌های سیاست خارجی این دانشگاه است. وی در عین حال، بورس تحصیلات تکمیلی در مقطع دکترای کانادا را در سال‌های ۲۰۱۰ - ۲۰۱۲ دریافت کرده است. علائق پژوهشی او متوجه ظهور قدرت‌های بزرگ و چالش‌هایی است که در نتیجه‌ی آن برای نهادهای امنیتی چندجانبه پیش می‌آید.
 


نشر نی و سابرینا هوک
کتاب‌ها