ریچارد مولبرگر | نشر نی

ریچارد مولبرگر

ریچارد مولبرگر، متولد 1938 در نیوجرسی امریکا، منتقد هنری و یک موزه‌دار است. او مدتی در کالج نیوانگلند غربی به تدریس تاریخ هنر پرداخت و معاون موزهٔ متروپولیتن بود. مولبرگر بیشتر برای تجزیه و تحلیل‌هایش بر روی آثار هنری چون آثار رامبرانت، پیکاسو، داوینچی و وان‌گوگ شناخته می‌شود.


نشر نی و ریچارد مولبرگر
کتاب‌ها