ریشارت ویلهلم | نشر نی

ریشارت ویلهلم

ریشارت ویلهلم متولد ۱۰ می ۱۸۷۳، چینی‌شناس آلمانی تباری بود که مدت ۲۵ سال در چین زندگی کرد و به واسطه ترجمه آثار فلسفی چینی به زبان آلمانی به شهرت رسید. ترجمه آثار او تاکنون به بسیاری زبان‌های دیگر ترجمه شده است. او بیش از هرکسی دریچه‌های آثار فلسفی و معنوی چین را به غرب گشود و از او به عنوان مارکوپولوی چین یاد می‌کنند. او در دوم مارس ۱۹۳۰ درگذشت.
 


نشر نی و ریشارت ویلهلم
کتاب‌ها