رویا پورآذر | نشر نی

رویا پورآذر

رویا پورآذر متولد ۱۳۴۳ در تهران است. او فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی در ۱۳۷۶، کارشناسی‌ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران در ۱۳۷۸، کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران در ۱۳۸۷ و دکتری ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی در ۱۳۹۴ است. او در دانشگاه‌های الزهرا (س)، قطب راوندی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور مقطعی تدریس کرده است. کتاب تخیل مکالمه‌ای با ترجمه‌ی وی در سال ۱۳۸۹ به عنوان ترجمه‌ی برتر جشنواره‌ی پروین اعتصامی برگزیده شد.


نشر نی و رویا پورآذر
کتاب‌ها