رویا پورآذر | نشر نی

رویا پورآذر

رویا پورآذر متولد سال ۱۳۴۳ در تهران است. او فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۶، کارشناسی‌ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ و کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران در سال ۱۳۸۷ است. وی هم‌اکنون دانشجوی دکتری ادبیات انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی است و در دانشگاه‌های الزهرا (س)، قطب راوندی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور مقطعی تدریس کرده است. کتاب تخیل مکالمه‌ای با ترجمه‌ی وی در سال ۱۳۸۹ به عنوان ترجمه‌ی برتر جشنواره‌ی پروین اعتصامی برگزیده شد.


نشر نی و رویا پورآذر
کتاب‌ها