رومن یاکوبسن | نشر نی

رومن یاکوبسن

رومن یاکوبسن را بی‌تردید باید پیش‌کسوت زبان‌شناسانی دانست که کوشیدند شیوهٔ کاربرد زبان‌شناسی در بررسی ادبیات را نظام بخشند. او که در سال 1896 در روسیه متولد شد، از بنیانگذاران «محفل زبان‌شناسی مسکو» بود و همکاری نزدیکی با یکی از محافل ادبی در سن‌پطرزبورگ به‌نام «انجمن پژوهش دربارهٔ زبان شعری» داشت. نتیجهٔ این همکاری، شکل‌گیری شیوهٔ نقد موسوم به «فرمالیسم روسی» بود که هنوز هم از پرطرفدارترین گرایش‌های نقد ادبی است. در سال 1920 یاکوبسن به چکسلواکی رفت و «محفل زبان‌شناسی پراگ» را بنیان گذاشت. به‌دنبال حمله ارتش آلمان نازی به چکسلواکی در سال 1939، او مجبور به ترک آن کشور شد و پس از چند سال اقامت در کشورهای دیگر، سرانجام در سال 1941 به آمریکا سفر کرد و تا پایان عمر خود در سال 1982، در همان کشور به سر برد.


نشر نی و رومن یاکوبسن
کتاب‌ها