رابرت کی‌یین | نشر نی

رابرت کی‌یین

رابرت کی‌. یین فارغ‌التحصیل لیسانس تاریخ از کالج هاروارد و دکتری علوم شناختی و مغز از دانشگاه MIT است. وی رئیس شرکت تحقیقاتی و علوم اجتماعی کاربردی COSMOS است، شرکتی که در طی سال‌ها توانسته صدها پروژه را برای سازمان‌های فدرال، سازمان‌های دولتی و محلی و شرکت‌های خصوصی به پایان رساند. دکتر یین نزدیک به ۱۰۰ مقاله و کتاب نوشته و جز شرکت COSMOS نیز در گروه‌های تحقیقاتی بسیاری، مطالعه و همکاری داشته است.


نشر نی و رابرت کی‌یین
کتاب‌ها