حمیدرضا جلائی‌پور | نشر نی
حمیدرضا جلائی‌پور

حمیدرضا جلائی‌پور

حمیدرضا جلائی‌پور متولد سال 1336 در تهران است. مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد جامعه‏شناسی را به ترتیب در سال‌های 1368 و 1371 از دانشگاه تهران دریافت کرد و در سال 1376 در مقطع دکتری رشتهٔ جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه لندن فارغ‌التحصیل شد. هم‌اکنون استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است و در سال 1382 به‌عنوان استاد نمونهٔ جامعه‏شناسی دانشكدهٔ علوم اجتماعی شناخته شده است. وی تاکنون به عنوان مسئول بخش جامعه‏شناسی سياسی دفتر تحقيقات اجتماعی دانشكدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مؤسس و مدير مركز مطالعات اجتماعی ـ اقتصادی استانداری كردستان، كارشناس ارشد دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، و رئيس ادارهٔ اول آمريكا در وزارت خارجه فعالیت داشته است.


نشر نی و حمیدرضا جلائی‌پور
کتاب‌ها