حمیدرضا ارباب | نشر نی

حمیدرضا ارباب

حمیدرضا ارباب متولد سال ۱۳۳۶ در تهران است. فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشتهٔ اقتصاد است و از سال ۱۳۶۶ عضو هیئت علمی دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی‌ست. اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی اثر راجر پرمن، یوما، جیمز مک گیل ری با ترجمهٔ او در سال ۱۳۸۳ به عنوان کتاب برگزیدهٔ سیزدهمین دورهٔ کتاب سال دانشگاهی شناخته شد و اقتصاد خرد اثر گریگوری منکیو نیز با ترجمهٔ وی در سال ۱۳۸۷ جایزهٔ کتاب فصل پاییز را دریافت کرد.


hamidrezaarbab@gmail.com
نشر نی و حمیدرضا ارباب
کتاب‌ها