حمیدرضا آتش‌برآب | نشر نی

حمیدرضا آتش‌برآب

نام خانوادگی من برخلاف تصور بسیاری به هیچ عنوان مستعار و انتخابی نیست، بلکه نام حقیقی من است. در مرداد ۱۳۵۶ و در شهر زیبای اهواز زاده شدم. در انواع و اقسام دانشگاه‌ها و رشته‌ها درس خواندم، و ادبیات روسی را هم در مقطع دکتری و در دانشگاه مرکزی مسکو به پایان رساندم. مترجم آثار ادبیات روسی به زبان فارسی و ادبیات فارسی (بیشتر شعر) به زبان روسی هستم که برخی از ترجمه‌هایم به صورت کتاب منتشر شده‌اند. گاه‌گاهی هم محض خنده شعرکی می‌سازم. در مقاطع مختلفی هم برای نخستین بار در ایران کارگاه‌های ادبیات روسی برگزار کرده‌ام.


atashbarabh@yahoo.com
hamidatash.blogfa.com
نشر نی و حمیدرضا آتش‌برآب
کتاب‌ها