حسین شهرابی | نشر نی

حسین شهرابی

حسین شهرابی متولد سال ۱۳۶۲ در تهران است. او فارغ‌التحصیل مترجمی زبان انگلیسی است و آثار کوتاه و بلند بسیاری را به زبان فارسی ترجمه کرده است.


[email protected]
نشر نی و حسین شهرابی
کتاب‌ها