حسن گلریز | نشر نی

حسن گلریز

حسن گلريز در سال ۱۳۲۵ در تهران به دنیا آمد. تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در سال ۱۳۴۳ در رشته‌ی رياضی به پايان رساند. در سال ۱۳۵۱ کارشناسی و کارشناسی‌ارشد خود را در رشته‌ی اقتصاد از دانشگاه تهران گرفت و در سال ۱۳۵۷ كارشناسی‌ارشد خود را در رشته‌ی مديريت بازرگانی از مركز مطالعات مديريت ايران دریافت کرد. او در سال ۱۳۴۷ به استخدام بانک مركزی درآمد و در کنار آن به تأليف و ترجمه‌ی كتب تخصصی مشغول شد. گلریز تاکنون معاون اداره‌ی حساب‌های اقتصادی، بازرس نظارت بر امور بانک‌ها و عضو هیئت مديره‌ی بانک سپه بوده و هم‌اكنون مديرعامل اتحاديه‌ی پاياپای آسياست.


نشر نی و حسن گلریز
کتاب‌ها