حسن کامشاد | نشر نی

حسن کامشاد

حسن کامشاد پژوهشگر ادبی و مترجم، در سال 1304 در شهر اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات اولیه را در دبیرستان ادب اصفهان گذراند و با ورود به دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران کارشناسی حقوق گرفت. پس از فارغ‌التحصیلی به جنوب رفت و در شرکت نفت مشغول به کار شد. پس از آن، مدتی به دعوت دانشگاه کمبریج به تدریس زبان فارسی در این دانشگاه پرداخت و هم‌زمان با تدریس، تحصیلات خود را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه کمبریج شد. پس از فارغ‌التحصیلی به‌عنوان استاد زبان فارسی در همان دانشگاه به تدریس پرداخت. او همچنین استاد مدعو دانشگاه کالیفرنیا بوده است.


hasan.kamshad@yahoo.com
www.hasankamshad.com
نشر نی و حسن کامشاد
کتاب‌ها