حسن شمس‌اسفندآباد | نشر نی

حسن شمس‌اسفندآباد

حسن شمس اسفندآباد متولد سال ۱۳۳۳ در تهران،‌ تحصیل‌کرده‌ی رشته‌ی روان‌شناسی‌ست. کارشناسی خود را در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرد، کارشناسی‌ارشد و دکتری را به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ در دانشگاه استکهلم سوئد به اتمام رساند و در سال ۱۳۷۴ موفق به اخذ مدرک فوق دکتری از مؤسسه‌ی مونل وابسته به دانشگاه پنسیلوانیای امریکا شد. او در حال حاضر دانشیار گروه روان‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی است. وی در سال ۱۳۸۱ به مدت دو سال مسئول شاخه‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی جهاد دانشگاهی تهران بود. از سال ۱۳۸۵ تاکنون سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم بهزیستی و توانبخشی مرکز مشاوره‌ی رهنماست و از سال ۱۳۸۷ تاکنون مدیریت گروه روان‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی را برعهده دارد. دکتر شمس اسفندآباد تاکنون چهاربار استاد و پژوهشگر نمونه‌ی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی شناخته شده و به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و سازمان آموزش و پرورش استان زنجان برگزیده شده است. وی همچنین عضو انجمن روان‌شناسی ایران و انجمن متخصصین بهداشت محیط ایران است.


shams@ikiu.ac.ir
نشر نی و حسن شمس‌اسفندآباد
کتاب‌ها