جیمز بیوکنن | نشر نی

جیمز بیوکنن

جیمز مک‌گیل بیوکنن اقتصاددان آمریکایی سوم اکتبر ۱۹۱۹، به دلیل کار در زمینه‌ی نظریه‌ی انتخاب عمومی که به خاطر آن در ۱۹۸۶ جایزه‌ی نوبل اقتصاد را کسب کرد شناخته می‌شود. او دکترای خود را در ۱۹۴۸ از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و عضو پیوسته‌ی ارشد ممتاز مؤسسه‌ی کاتو و استاد دانشگاه جورج میسون بود. بیوکنن در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ درگذشت.


نشر نی و جیمز بیوکنن
کتاب‌ها