جیمز اوئن ودرال | نشر نی

جیمز اوئن ودرال

جیمز اوئن ودرال (James Owen Weatherall) فیزیکدان، فیلسوف و ریاضیدان است. از هاروارد، مدرسه‌ی تکنولوژی استیونز و دانشگاه کالیفرنیا (اروین) مدرک گرفته و در حال حاضر در دانشگاه کالیفرنیا استادیار منطق و فلسفه‌ی علم است. مقاله‌هایش در مجله‌های اسلیت و ساینتیفیک آمریکن چاپ شده است.


jamesowenweatherall.com
نشر نی و جیمز اوئن ودرال
کتاب‌ها