جولیان باجینی | نشر نی

جولیان باجینی

جولیان باجینی متولد سال ۱۹۶۸، نویسنده‌ی کتاب‌های فلسفی برای خوانندگان عام است. او از بنیان‌گذاران و سردبیر مجله‌ی فلسفه (The Philosophers' Magazine) است. باجینی دکترای فلسفه‌ی خود را با تزی درباره‌ی هویت شخصی در ۱۹۹۶ از کالج دانشگاهی لندن دریافت کرد. او با روزنامه‌ها و مجله‌های مختلف و رادیو بی‌بی‌سی همکاری می‌کند.


نشر نی و جولیان باجینی
کتاب‌ها