جهانی شدن، فرهنگ، هویت | نشر نی

جهانی شدن، فرهنگ، هویت

کتاب صوتی: 
0
تعداد صفحات: 
۲۸۸
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۳۱۲-۶۵۵-۱
نوبت چاپ: 
۹
قطع: 
رقعی
جلد: 
شومیز
قیمت: 
Price۲۸۰,۰۰۰ ﷼

فرایند جهانی‌شدن از طریق بازسازی فضا و زمان، نفوذپذیر ساختن مرزها و گسترش چشم‌گیر فضای اجتماعی، منابع و شرایط لازم برای هویت‌سازی و معنایابی سنتی را تاحدودی بسیار زیاد از بین می‌برد. درنتیجه نوعی بحران هویت و معنا پدید می‌آید و بازسازی هویت گریزناپذیر می‌شود. برخی افراد چیره‌شدن بر بحران را صرفاً در گرو توسل به منابع و شیوه‌های سنتی هویت‌سازی می‌دانند و بدین‌ترتیب بستر اجتماعی مناسبی برای خاص‌گرایی‌ها یا بنیادگرایی‌های فرهنگی فراهم می‌شود. درواقع ویژگی‌ها و عناصر ایدئولوژیک این‌گونه بنیادگرایی‌های فرهنگی بازتاب نیازهای روانی این‌گونه افراد است.
آیا این بنیادگرایی‌های فرهنگی گریزناپذیرند؟

کتاب‌های دیگر در همین زمینه
کتاب‌ها