جمشید نوایی | نشر نی

جمشید نوایی

جمشید نوایی به سال ۱۳۱۸ در قزوین به دنیا آمد. او که در سال‌های پیش از انقلاب به دلیل فعالیت‌های سیاسی مدتی در زندان بود، پس از انقلاب سلطنتی سال ۱۳۵۷ به فعالیت‌های فرهنگ و ادبی روی آورد. ترجمه‌ی ده‌ها جلد آثار ادبی، تاریخی و اجتماعی به زبان فارسی حاصل سال‌ها تلاش اوست. نوایی در هجدهم خرداد ماه سال ۱۳۸۹ به دلیل ابتدا به سرطان ریه درگذشت.


نشر نی و جمشید نوایی
کتاب‌ها