جمال محمدی | نشر نی
جمال محمدی

جمال محمدی

جمال محمدی متولد سال 1355 در سنندج است. او فارغ‌التحصیل کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1378، کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران در سال 1380 و دکتری جامعه‌شناسی از همان دانشگاه در سال 1386 است. وی از سال 1386 تاکنون عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان است.


نشر نی و جمال محمدی
کتاب‌ها