جان لاک | نشر نی

جان لاک

جان لاک متولد ۲۹ اوت ۱۶۳۲ فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی در سامرست بریتانیا به دنیا آمد. پس از آن که در دانشگاه آکسفورد پزشکی خواند، در سال ۱۶۶۱ منشی آنتونی اشلی کوپر، ارل اول شافتسبری شد. عقاید لاک بر اساس پیشینه‌ی انقلاب انگلستان پرورش یافتند و این عقاید را اغلب توجیه‌گر «انقلاب باشکوه» سال ۱۶۸۸ می‌دانند که به فرمانروایی استبدادی پایان داد و پس از آن ویلیام آرینج، پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی را برقرار کرد. لاک از اندیشمندان اصلی لیبرالیسم نخستین بود و بر حقوق طبیعی یا حقوق خدادادی ـ که از آن به نام حق حیات،‌ آزادی و مالکیت یاد می‌کرد ـ تأکیدی خاص داشت. از آن‌جا که او طرفدار حکومت نمایندگی و اصل مدارا بود، نظرهایش تأثیر زیادی بر انقلاب امریکا گذاشت. مهم‌ترین نوشته‌های سیاسی لاک عبارتند از: نامه‌ای درباره‌ی تساهل و دو رساله درباره‌ی حکومت. جان لاک در ۲۸ اکتبر ۱۷۰۴ درگذشت.


نشر نی و جان لاک
کتاب‌ها