جان فورد | نشر نی

جان فورد

در اول فوریهٔ 1895، با نام شون آلویسیوس اوفیرنا در تنگهٔ الیزابت،‌ مین به دنیا آمد. اولین فیلمش تورنادو را در سال 1917 ساخت. اسب آهنی، سه مرد بد، چهار پسر، خبرچین، دلیجان، ‌جویندگان، خوشه‌های خشم، مرد آرام، درهٔ من چه سبز بود و محبوبم کلمنتاین از مطرح‌ترین فیلم‌های او به شمار می‌روند. فورد که چیزی حدود صدوبیست فیلم ساخت، در 31 اوت سال 1973 درگذشت و سال‌های آخر عمرِ او به بیماری و پروژه‌هایی گذشت که هرگز جامهٔ عمل نپوشیدند.


نشر نی و جان فورد
کتاب‌ها