جان استوارت میل | نشر نی

جان استوارت میل

جان استوارت میل متولد ۱۸۰۶ فیلسوف، اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی. پدرش، جیمز میل، نظریه‌پرداز فایده‌گرایی، آموزش‌های گسترده و ریاضت‌کشانه‌ای به او داد. نتیجه‌ی این آموزش سخت‌گیرانه پریشانی روانی او در ۲۰ سالگی بود و از آن پس او فلسفه انسانی‌تری را تحت تأثیر کولریج و ایده‌آلیست‌های آلمان به وجود آورد. مهم‌ترین نوشته‌های او عبارت‌اند از: درباره‌ی آزادی، ملاحضات در باره‌ی حکومت نمایندگی و انقیاد زنان، که تأثیر زیادی بر رشد اندیشه‌ی لیبرالی داشته‌اند. نوشته‌های گوناگون و پیچیده‌ی میل در هدر دو سوی تقسیم‌بندی لیبرالیسم کلاسیک و مدرن قرار می‌گیرند. بی‌اعتمادی او نسبت به دخالت حکومت در اقتصاد به‌طور عمیق در اصول لیبرالیسم سده‌ی نوزدهم ریشه داشت، اما تأکیدش بر کیفیت و چگونگی زندگی فرد و نیز همدلی او با جنبش‌هایی مانند حق رأی زنان و تعاونی‌های کارگران، نمایانگر نگاه پیش‌بینانه‌ی او به تحولات سده‌ی بیستم است.


نشر نی و جان استوارت میل
کتاب‌ها