تام باتومور | نشر نی

تام باتومور

تام باتومور استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ساسکس در شهر برایتون است، که در سال ۱۹۶۸ به این دانشگاه پیوست. وی از سال ۱۹۶۵ استاد و رئیس بخش علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی در دانشگاه سایمون فریزر در شهر ونکوور بود. وی فارغ‌التحصیل دانشگاه لندن با درجه‌ی لیسانس اقتصاد (۱۹۴۳) و فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی (۱۹۴۹) است. پروفسور باتومور از ۱۹۲۹ تا ۱۹۷۱ ریاست انجمن جامعه‌شناسی بریتانیا و از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ ریاست انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی را عهده‌دار بود. وی صاحب تألیفات متعددی، از جمله جامعه‌شناسی سیاسی (۱۹۷۹) و جامعه‌شناسی و سوسیالیسم (۱۹۸۴) است.


نشر نی و تام باتومور
کتاب‌ها