بهرنگ صدیقی | نشر نی

بهرنگ صدیقی

بهرنگ صدیقی متولد سال ۱۳۵۰ است. او فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته‌ی جامعه‌شناسی است. نظریه‌‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، اثر تیم دیلینی، عنوان کتابی است که او با همکاری وحید طلوعی ترجمه کرده و این کتاب نامزد دریافت جایزه‌ی کتاب فصل در پاییز ۱۳۸۷ بوده است.


نشر نی و بهرنگ صدیقی
کتاب‌ها