بندیکت رابرا | نشر نی

بندیکت رابرا

بندکیت رابرا، نقاش بریتانیایی متولد سال 1938 است. او در مدرسهٔ هنر اسلید لندن تحصیل کرد و فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان نقاس پرتره آغاز کرد و از سال 1959 نمایشگا‌ه‌‌های حرفه‌ای کارهای او در بخش‌های بزرگ دولتی و خصوصی برگزار شد.
 


نشر نی و بندیکت رابرا
کتاب‌ها