برگزیدگان سی‌وپنجمین دوره‌ی کتاب سال | نشر نی

برگزیدگان سی‌وپنجمین دوره‌ی کتاب سال

96/11/18

برگزیدگان سی‌وپنجمین دوره‌ی کتاب سال معرفی شدند.

کتاب‌ «ائوریپیدس» در بخش نمایشنامه، «نوشتار و تفاوت» به‌طور مشترک در بخش فلسفه‌ی غرب و «درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی» در بخش تاریخ و نقد ادبی به‌عنوان آثار شایسته‌ی تقدیر شناخته شدند.

کتاب‌ها