برنار ماری کلتس | نشر نی

برنار ماری کلتس

برنار ماری کُلتس، نمایشنامه‌نویس فرانسوی در سال 1948 در شهر مِتز به دنیا آمد. امروز اعتقاد بر این است که او مهم‌ترین نمایشنامه‌نویس فرانسوی‌زبان دههٔ 1980 بود. سفرهای متعدد او به امریکای لاتین و افریقا تأثیر زیادی روی نوشته‌هایش گذاشته است. کلتس در سال‌های 1980 با پاتریس شرو، کارگردان مشهور فرانسوی‌، آشنا شد. شرو اکثر نمایشنامه‌های او را روی صحنه برد. کلتس به سال 1989 در سن 41 سالگی از بیماری ایدز در شهر پاریس درگذشت. نمایشنامه‌های کلتس به بیش از سی زبان ترجمه شده و در اکثر تئاترهای مهم جهان روی صحنه رفته‌اند.


نشر نی و برنار ماری کلتس
کتاب‌ها