برایان کو | نشر نی

برایان کو

برایان کو (2007-1930) در سال 1952 به موزه کداک در نزدیکی لندن پیوست و و از سال 1969 تا 1984 مجموعه‌دار این موزه بود. او متخصص فنون عکاسی، و به‌ویژه فنون مورد استفاده در دوران اولیهٔ عکاسی، بود و کتاب‌های بسیاری دربارهٔ عکاسی تألیف کرد و مقالات مربوط به این هنر را برای دائرة‌المعارف‌ها نگاشت.


نشر نی و برایان کو
کتاب‌ها